<

آزمایشگاه كانی متالوگرافی مركز پژوهش متالورژی رازی


آنلاين:12     چاپ

آزمایشگاه متالوگرافی

با توجه به نیاز روز افزون کشور به وجود آزمایشگاه های قطعات فلزی و به منظور ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه انتخاب مواد فلزی، انتخاب روش های تولید و انتخاب خواص فیزیکی و مکانیکی، بهینه سازی و مهندسی معکوس قطعات، آزمایشگاه متالوگرافی با 40 سال تجربه و کارشناسان ماهر آماده ارائه خدمات به صنایع کشور می باشد. در مركز پژوهش متالورژی رازی تحلیل ساختاری از تصاویر تهیه شده از ریز ساختار قطعات مختلف انجام می پذیرد. این قطعات شامل قطعات پایه آهنی و غیرآهنی با كاربردهای مختلف در صنایع خودروسازی، صنایع هوایی، صنایع پزشكی، قطعات سرامیكی و اجزاء جوشكاری شده می باشند. تحلیل ساختار می تواند مهندسین را در پیش بینی استحكام، چقرمگی، سختی، مقاومت خوردگی حرارتی، مقاومت سایشی و همچنین جلوگیری از شكست و خوردگی های زود هنگام در صنایع به ویژه در مواردی كه به دلیل محدودیت ابعاد و تعداد یا به دلیل عدم امكان نمونه برداری جهت تخریب نمونه انجام آزمون های پژوهشی مكانیكی وجود نداشته باشد، یاری نماید. همچنین تحلیل سطوح شكست و یا سطوحی كه دچار خوردگی شده می تواند كارشناسان را در شناسایی روش های پیشگیری از خوردگی یا شكست راهنمایی نماید. بررسی های میکروسکوپی و ماکروسکوپی توسط میكروسكوپ های نوری و استریو در بزرگ نمایی های مختلف (25 تا 1000 برابر) و توسط نرم افزار تحلیل تصویری (Image Analyzer) صورت می پذیرد. نرم افزار تحلیل تصویری (Image Analyzer) قادر به محاسبه درصد كسری فازها، اندازه دانه ها، تعیین ضخامت پوشش، اندازه و توزیع گرافیت ها در چدن و میزان تمیزی فولاد و درجه ناخالصی ها می باشد. همچنین از طریق تحلیل ساختاری، تعیین فرایند تولید قطعات و تعیین سیكل عملیات حرارتی اعمال شده بر روی قطعات با هدف مهندسی معكوس امكان پذیر است. علاوه بر انجام آزمون های های متالوگرافی، سختی سنجی فلزات نیز در این آزمایشگاه انجام می شود. سختی سنجی به دلیل سرعت بالای آزمون و عدم نیاز به آماده سازی طولانی مدت، یک روش سریع در تعیین خواص مكانیكی قطعات است. همچنین از میزان سختی فلزات می توان برای کنترل و تشخیص صحیح ساختار های میکروسکوپی و ماکروسکوپی و همچنین تعیین سیکل عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی قطعات استفاده نمود. آزمون پژوهشی سختی سنجی بدون نیاز به تخریب قطعه نیز قابل انجام است. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقیاس ها و نیروهای اعمالی بسته به نوع آلیاژ، ابعاد، خواص مكانیكی و فیزیكی برای خانواده گسترده ای از فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.

  مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه متالوگرافی :
- آزمون پژوهشی متالوگرافی
- آزمون پژوهشی ماکروگرافی
- تعیین ضخامت پوشش
- تعیین عدد اندازه دانه
- تعیین عمق لایه دکربورگی
- تعیین درصد فازی
- تعیین میزان کرویت، تعداد در واحد سطح و اندازه گرافیت و درصد فازی مختلف در چدن ها
- تعیین فاصله بازوهای دندریت
- تعیین درجه باندینگ
- آزمون پژوهشی متالوگرافی و ماکروگرافی جوش
- تعیین کیفیت سطحی به روش میکروسکوپ استریو
- تعیین فرایند تولید
- تعیین سیکل عملیات حرارتی
- تعیین فرایند جوشکاری
- تعیین نوع الکترود جوشکاری
- تعیین سختی انواع فلزات به روش های مختلف به روش مخرب
- تعیین سختی انواع فلزات به روش های مختلف به روش غیر مخرب
- تعیین پروفیل سختی
- سختی سنجی به روش میكرو (MHV)
- تعیین سختی انواع پوشش های فلزی
- تعیین عمق لایه سخت شده (کربن دهی شده، نیتروژن دهی شده، کربورنیتروره شده و بوردهی شده)
- تعیین سختی انواع فازهای متالورژیکی
- سختی پرتابل در محل
- تعیین درصد و عدد فریت
- تهیه رپلیکا
- بررسی های ساختاری در محل
- بررسی های ساختار سطح به روش غیر مخرب
- تعیین ضخامت پوشش به روش غیر مخرب

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

مشاهده
آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

مشاهده
آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

مشاهده
آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

مشاهده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top