<

نمونه سازی پژوهشی- مركز پژوهش متالورژي رازي


آنلاين:11     چاپ

نمونه سازی پژوهشی

بخش نمونه سازی پژوهشی، زیرمجموعه گروه پژوهشی ریخته گری با در اختیار داشتن امکانات آزمایشگاهی نظیر کوره هاي الكتريكي و تجهيزات ریخته گری، راکتورهای تحقیقات رزین، و کوره های عملیات حرارتی توانایی اجرای طرح های تحقیقاتی صنعتی را دارد. قالبگیری، آلیاژ سازی، ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات تا 300 کیلوگرم در این بخش امکان پذیر است.

طراحی و ساخت فیکسچر

• فیکسچر کشش نوارهای پلیمری
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای اندازه گیری استحکام کشش نوار پلیمری براساس استاندارد FED STD 191-A در گروه پژوهشی ریخته گری، بخش طراحی مهندسی مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.

• طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز در آزمون های پژوهشی بارگواه مهره های گرید 12 مطابق با استاندارد ISO 898-2
طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز در آزمون های پژوهشی بارگواه مهره های گرید 12 مطابق با استاندارد ISO 898-2 خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز در آزمون های پژوهشی بارگواه مهره های گرید 12 مطابق با استاندارد ISO 898-2 در بخش نمونه سازی پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.

• طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای فک دستگاه کشش گرم
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای فک دستگاه کشش گرم در بخش نمونه سازی پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.

• طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای اندازه گیری استحکام کشش هوپ ظاهری لوله های کامپوزیتی مطابق با استاندارد ASTM D2290
خدمات طراحی و ساخت فیکسچر مورد نیاز برای اندازه گیری استحکام کشش هوپ ظاهری برای لوله های پلاستیکی و پلاستیک تقویت شده براساس استاندارد ASTM D2290 در بخش نمونه سازی پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی قابل ارايه است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top