<

برگه درخواست كارآموزیمرکز پژوهش متالورژی رازی در تابستان هر سال از دانشگاه های مختلف ایران در مقطع کارشناسی کارآموز میپذیرد .
نحوه پذیرش کارآموزان
1- ثبت نام در سایت و پرکردن فرم درخواست کارآموزی حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال
(پر کردن تمامی آیتم ها و ارسال رزومه الزامی است.)
2- بررسی درخواست های ارسال شده توسط کارآموزان
3- تماس با کارآموزان پذیرفته شده جهت تهیه نامه معرفی نامه از دانشگاه و هماهنگی بیشتر
4- تحویل نامه معرفی نامه به مرکز پژوهش متالورژی رازی و ثبت نام نهایی دوره کارآموزی

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

رزومه شما  

   

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top