<

مواد پیشرفته و نانو مواد


آنلاين:9     چاپ

مواد پیشرفته و نانو مواد

مواد سازنده قطعات یک سیستم پایه ترین عامل تعیین خواص و توانایی های نهایی آن سیستم هستند. لذا پیشرفت و توسعه در ماده همراه با پیشرفت و توسعه در کارایی سیستم مورد نظر خواهد بود. به این دسته از مواد که موجبات افزایش توانایی ها و کاربردهای مجموعه ای را فراهیم می آورد، مواد پیشرفته گفته می شود. این مواد که با استفاده از روش های تولید نوین عملیات مهندسی جهت دار به دست می آیند، دارای خواص برتری از نظر چگالی، استحکام، قابلیت تغییر شکل، مدول الاستیسیته و ... خواهند بود. مواد پیشرفته شامل آلیاژهای فلزی، سرامیک ها، ژل ها، پلیمرها، بیوموادها و کامپوزیت ها (که در واقع ترکیبی از مواد ذکر شده می باشند) می شود. توجه محققان و صنعت گران به تولید مواد پیشرفته از آن جهت است که پس از سال ها تحقیق بر مواد صنعتی معمول و بهینه سازی خواص آن ها به دلیل محدودیت های موجود امکان دستیابی به خواص و ویژگی های بالاتر و مورد نظر ایجاد نشده است، لذا محققان رویکرد تازه ای را برای دستیابی به مواد با قابلیت و کاربرد متفاوت در پیش گرفتند. در حال حاضر بهبود کارایی بسیاری از سیستم ها با تغییر مواد سازنده آن میسر می شود. به عبارت دیگر، این مواد به صنعت و علم قابلیت عبور از مرزهای فعلی را می دهند که این گامی بزرگ در جهت رشد و شکوفایی بیشتر دانش بشری است.

 مواد پیشرفته و نانو مواد

مواد پیشرفته و نانو مواد

مشاهده
مواد پیشرفته و نانو مواد

مواد پیشرفته و نانو مواد

مشاهده
مواد پیشرفته و نانو مواد

مواد پیشرفته و نانو مواد

مشاهده
مواد پیشرفته و نانو مواد

مواد پیشرفته و نانو مواد

مشاهده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top