<

آزمایشگاه دما بالا


آنلاين:11     چاپ

آزمایشگاه دما بالا

آزمون های پژوهشی در دمای بالا
- آزمون کشش نمونه ‌های فلزی در دمای بالا
- کشش نمونه‌ های فلزی در دمای بالا با نرخ کرنش پایین
- آزمون رهایی تنش
-آزمون خزش فرو رونده
-آزمون تنش گسیختگی
-آزمون خزش
آزمون کشش نمونه‌ های فلزی در دمای بالا، رهایی تنش و خزش فرو رونده
(Elevated Temperature Tension, Stress Relaxation & Indentation Creep)
تجهیزات آزمون
دستگاه کشش مجهز به کوره استوانه سه زون و فک و فیکسچرهای آزمون خزش فرو رونده، حداقل دمای آزمون 150 و حداکثر 982 درجه سانتیگراد و حداکثر بار کششی 2 تن
شرایط آزمون
آزمون کشش گرم بر اساس استاندارد ASTM E21 و آزمون رهایی تنش طبق استاندارد ASTM E328 بر روی انواع نمونه های تخت و گرد (Sub Size بر اساس استاندارد ASTM E8) صورت می ‌گیرد. این آزمون با توجه به نرخ اعمال نیروی درخواستی توسط مراجعه کننده قابل انجام است. همچنین داده‌های تحویلی به مراجعه کننده شامل یک فایل اکسل یا نوت پد به همراه تصویر گراف رسم شده توسط  اکستنسومتر و نرم‌افزار دستگاه می‌باشد. تمامی آزمون های فوق به صورت آزمون در حضور مشتریان قابل انجام می باشد.
آزمون خزش و تنش گسیختگی (Creep and Stress Rupture)
تجهیزات آزمون
مکانیزم دستگاه های خزش به صورت وزنه ای (Dead Weight) و مجهز به کوره استوانه سه زون، قابلیت ثبت زمان گسیختگی نمونه (Stress Rupture) و رسم و نمایش نمودار خزش (Load Extension Curve, Stress-Strain Curve)، دارای کوره با کنترلگر بسیار دقیق و نوسان درجه حرارت 2 درجه سانتیگراد در دمای زیر 600 درجه سانتیگراد، 3 درجه سانتیگراد در بازه ی دمایی 900-600 درجه سانتیگراد و 4 درجه سانتیگراد در بازه ی دمایی 1200-900 درجه سانتیگراد، مجهز به اکستنسومتر با دقت اندازه گیری در حد هزارم میلیمتر و قابلیت اندازه گیری نرخ کرنش تا sec (1\ sec) 10 -9 با دستگاه هایی با مشخصات:
- حداقل دمای 100 و حداکثر دمای 1200 درجه سانتیگراد و حداکثر بار کششی 2 تن
- حداقل دمای 100 و حداکثر دمای 982 درجه سانتیگراد و حداکثر بار کششی 1 تن
شرایط آزمون
آزمون خزش و تنش گسیختگی بر اساس استاندارد ASTM E139 بر روی انواع نمونه های تخت و گرد صورت می گیرد. همچنین داده های تحویلی به مراجعه کننده شامل یک فایل اکسل یا نوت پد به همراه تصویر گراف رسم شده توسط نرم‌افزار دستگاه می ‌باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top