<

نصب و راه اندازی چمبر رطوبت - حرارت در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی

  نصب و راه اندازی چمبر رطوبت - حرارت در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی

به منظور شبیه سازی گستره وسیعی از شرایط محیطی در بازه دمایی از منفی 20 الی 100 درجه سانتیگراد و بازه رطوبتی % 95 ̴ 30 و بر روی محدوده متنوعی از نمونه ها و محصول ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این تجهیز امکان آزمون نمونه در شرایط دمایی - رطوبتی مختلف در دو حالت رطوبت و دمای ثابت و نیز سیکل های رطوبت و حرارت فراهم شده است. از دیگر قابلیت های دستگاه فوق انجام آزمون های برودتی تا دمای منفی 20 درجه سانتیگراد می باشد. یکی دیگر از ویژگی های دستگاه تعبیه دریچه در جداره آن است. بدین ترتیب بررسی کارایی عملکردی تجهیزات و قطعات الکتریکی مانند قطعات مورد استفاده در خودرو یا صنایع دیگر با اعمال جریان/ ولتاژ در شرایط متفاوت دما و رطوبت، امکان پذیر شده است. این آزمون پژوهشی بر اساس استانداردهای متنوعی مانند استانداردهای ملی ایران ASTM، KES، EN، ISO و JIS و در صورت عدم وجود استاندارد بر اساس شبیه سازی شرایط واقعی کارکرد، قابل انجام می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top