e شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی <

اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه
سوختن سطحی بر اساس استاندارد ASTM E84


آزمون اشتعال مطابق با استاندارد ASTM E 84 برای اولین بار در مرکز پژوهش متالورژی رازی مورد بهره برداری قرار گرفته و اجرایی شد. آزمون آتش مواد ساختمانی جهت مقایسه رفتار سوختن مواد استفاده شده که به عنوان مثال در دیوارها و سقف ها به کار می رود. این آزمون با قرار گرفتن نمونه در موقعیت سقف کوره به طوری که سطح مورد ارزیابی رو به پایین و در تماس مستقیم با منبع شعله است، انجام می شود. گسترش شعله و دانسیته (غلظت) دود، دو پارامتر مهمی هستند که در این آزمون ارزیابی می شوند. بررسی گسترش شعله و دانسیته دود نمونه آزمون با مقایسه با نتایج دو پارامتر مشابه حاصل از سوختن چوب بلوط و تخته ی فایبر- سمنت، صورت می گیرد. به منظور پاسخ به نیاز صنایع کشور مانند نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع ساختمانی، امکان انجام این آزمون مطابق با استاندارد ASTM E 84 امکان پذیر می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top