<

مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE)


آنلاين:13     چاپ

مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE)

واحد شبیه سازی مرکز پژوهش متالورژی رازی با بهره‌گیری از متخصصان دارای صلاحیت لازم در زمینه‌های مختلف (مهندس مواد، مکانیک و ...) با تکیه بر بیش چهل سال تجربه در صنعت امکان ارائه خدمات شبیه‌سازی در حوزه مهندسی را دارا می‌باشد.
مهندسی به کمک کامپیوتر یا Computer Aided Engineering و یا به طور خلاصه CAE در حقیقت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری برای تحلیل مسائل پیچیده مهندسی است. فناوری CAE به بررسی مدل ها یا هندسه هایی می پردازد که قبلاً توسط نرم افزارهای CAD یا Computer Aided Design ایجاد شده باشند و به مهندسین این امکان را می دهد، که مدل را به لحاظ رفتاری در شرایط کاری واقعی، شبیه‌سازی کند.
  مهم ترین خدمات قابل ارائه :
• شبیه‌سازی تنش های مکانیکی
• شبیه‌سازی تنش های حرارتی
• شبیه‌سازی تنش پسماند عملیات حرارتی
• شبیه‌سازی فرایند جوشکاری
• شبیه‌سازی تنش پسماند جوشکاری
• شبیه‌سازی رشد ترک
  نمونه هایی از شبیه سازی های انجام شده :
• محاسبه ضریب تمرکز تنش استاتیکی به کمک نرم افزار ANSYS
• شبیه سازی و تحلیل تنش ایجاد شده در زانویی کوره ی الفین در اثر عبور جریان سیال، بار مکانیکی و حرارتی بین کوره، زانویی و سیال در شرایط زیر به کمک نرم افزار ANSYS :
      - شرایط کاری 100 درجه سانتیگراد
      - حادثه 500 درجه سانتیگراد
      - حالت Standby
• شبیه سازی جریان سیال اطراف فن محوری (Axial Fan) جهت محاسبه ی نیروی درگ فشاری روی پره ها و تحلیل تنش ناشی از آن در ریشه ی پره به کمک نرم افزار ANSYS
• شبیه سازی تنش های وارد شده به خط لوله ی انتقال گاز در اثر رانش زمین و تشخیص نقاط بحرانی
• شبیه سازی و تحلیل تنش در قسمت End Cap مربوط به Reboiler تحت فشار 80BAR
• شبیه سازی جریان سیال داخل کمپرسور به کمک نرم افزار ANSYS
• شبیه سازی پره توربین جهت به دست آوردن توزیع تنش روی پره
• شبیه سازی فرایند خوردگی (Erosion-Corrosion) در مقطع فلزی با نرم افزار ANSYS
• شبیه سازی و تحلیل تنش ایجاد شده در Mould Frame تهیه آجرهای شیبدار نسوز به طول 90cm تحت فشار پرس
2000Tonne   به کمک نرم افزار ANSYS
• شبیه سازی و تحلیل تنش پایه ی دو تکه ی قالب با اعمال نیروی پیش تنیدگی پیچ ها جهت ارزیابی تاثیر نیروی اتصال پیچ ها بر سهم تحمل بار
• تحلیل CFD جریان سیال سیستم آب گرد قالب فلزی دایکست (Die Cast) آلومینیوم به کمک نرم افزار Ansys جهت محاسبه ی ضریب انتقال حرارت نیوتن
• تحلیل حرارتی قالب فلزی دایکست (Die Cast) آلومینیوم در حین سرد شدن در هوا با حضور جریان آب گرد
• تحلیل تنش حرارتی ایجاد شده در قالب فلزی دایکست (Die Cast) آلومینیوم در اثر سرد شدن سریع با جریان آب گرد
نتایج قابل ارائه:

• CONVECTION HEAT TRANSFER COEFFIECIENT (h)
• SURFACE HEAT FLUX
• TURBULENCE ENERGY & DISSIPATION OF WATER STREAM
• VAPOR VOLUME FRACTION
• WATER STREAM TEMPERTURE OVER 30s

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top