<

پروژه


آنلاين:43     چاپ

پروژه

با توجه به تجربیات 40 ساله در مرکز پژوهش متالورژی رازی امکان اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی در زمینه های مختلف علم و مهندسی مواد فراهم آورده شده است. از آنجاییکه پژوهشکده رازی شامل سه گروه تخصصی :
1- شناسایی وانتخاب مواد
2- ریخته گری
3- خوردگی و پوشش
می باشد لذا پروژه های پژوهشی و صنعتی نیز بر همین مبنا در گروه های تخصصی فوق قرار می گیرند.

در گروه شناسایی و انتخاب مواد زمینه های اصلی فعالیت و اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی عبارتند از: طراحی و تدوین تکنولوژی تولید قطعات فلزی و غیرفلزی از طریق مهندسی معکوس، طراحی و انتخاب آلیاژ مناسب جهت کاربردهای ویژه و شرایط کاری مورد نظر، بهینه سازی فرآیند تولید در جهت افزایش عمر قطعات صنعتی، بررسی تخریب و تخمین عمر باقیمانده قطعات و کمپوننت های صنعتی از جمله پروژه هایی هستند که در این گروه پژوهشی اجرا می گردند. در گروه ریخته گری پروژه های اصلی در زمینه تدوین دانش فنی تولید قطعات به روش ریخته گری، نظارت و بازرسی و کنترل کیفی قطعات ریختگی سنگین و فوق سنگین، طراحی قطعات ریختگی و تکنولوژی تولید و تولید آزمایشی قطعات ریختگی می باشند.

تولید نمونه های کالیبراسیون و استاندارد دستگاه های کوانتومتر از جنس چدن، فولاد، آلومینیوم و فلزات رنگی از جمله فعالیت های این گروه پژوهشی می باشد.

در گروه خوردگی و پوشش پروژه های صنعتی در زمینه بررسی علل خوردگی قطعات و مجموعه ها و راههای جلوگیری از آن، تدوین دانش فنی انواع پوشش های مقاوم در برابر سایش یا خوردگی قطعات صنعتی، بررسی عامل خوردگی در تخریب قطعات و راههای جلوگیری از آن و موارد مشابه تعریف و اجرا می گردند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top