<

تقویم دوره های آموزشی مرکز پژوهش متالورژی رازی


آنلاين:50     چاپ

تقویم دوره های آموزشی مرکز پژوهش متالورژی رازی


• دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد در زمینه های آموزشی، دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در رشته های مکانیک و فلز شناسی ( مشاهده مجوز )
• جهت ثبت نام در دوره های آموزشی مرکز پژوهش متالورژی رازی با شماره 6307-021 بخش
( آموزش و اطلاع رسانی) تماس حاصل نمایید.
17025

تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025:2017

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1403/06/03
وضعیت دوره : برگزار شد

17025

کنترل کیفیت عمومی

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1403/02/23
وضعیت دوره : برگزار شد

17025

تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025:2017

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/09/05
وضعیت دوره : برگزار شد

متالوگرافی چدن ها

متالوگرافی چدن ها

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/08/21
وضعیت دوره : برگزار شد

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/06/05
وضعیت دوره : برگزار شد

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/05/08
وضعیت دوره : برگزار شد

17025

تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/04/18
وضعیت دوره : برگزار شد

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت عمومی

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/03/28
وضعیت دوره : برگزار شد

کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1402/02/17
وضعیت دوره : برگزار شد

17025

تشریح الزامات و مستند سازی ISO/IEC 17025

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1401/09/20
وضعیت دوره : برگزار شد

iso 9001

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

مدت زمان دوره : 8 ساعت
آزاده یکتای کوشالی
زمان : 1401/08/15
وضعیت دوره : برگزار شد

iso 9001

اصول بازرسی فنی محصولات رایج فولادی در یک آزمایشگاه مهندسی مواد

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : ساسان ولاشجردی فراهانی
زمان : 1401/07/24
وضعیت دوره : برگزار شد

متالوگرافی چدن ها

متالوگرافی چدن ها

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : یحیی جافریان
زمان : 1401/06/13
وضعیت دوره : برگزار شد

iso 9001

اصول بازرسی فنی محصولات رایج فولادی در یک آزمایشگاه مهندسی مواد

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : ساسان ولاشجردی فراهانی
زمان : 1401/05/23
وضعیت دوره : برگزار شد

iso 9001

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : آزاده یکتا
زمان : 1401/05/02
وضعیت دوره : برگزار شد

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت آماری SPC

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : آزاده یکتا
زمان : 1401/04/05
وضعیت دوره : برگزار شد

شناسایی و انتخاب فولادها

شناسایی و انتخاب فولادها

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : ساسان ولاشجردی فراهانی
زمان : 1401/03/02
وضعیت دوره : برگزار شد

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت عمومی

مدت زمان دوره : 8 ساعت
مدرس دوره : آزاده یکتا
زمان : 1401/02/18
وضعیت دوره : برگزار شد

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top