چقرمگی شکست (Fracture toughness)

ISO 9001

تعیین چقرمگی شکست برای تعیین کمّی مقاومت یک ماده نسبت به رشد ترک می باشد که در تحلیل شکست جهت طراحی و بررسی علل شکست مواد کاربرد دارد.
با توجه به ماهیت نمونه جهت تعیین چقرمگی شکست تاکنون در استانداردها و مراجع معتبر روش های مختلفی معرفی و استفاده شده است که می توان به مواردی همچون (Fracture toughness) KIC، CTOD، J-Integral اشاره نمود.
در مرکز پژوهش متالورژی رازی انجام تست تعیین چقرمگی شکست KIC برای اولین بار به طور کامل و با تکیه بر امکانات داخل کشور مطابق با استاندارد ASTM E399 راه اندازی شده است.
در این روش رشد ترک و نهایتا شکست در نمونه در شرایط کرنش صفحه ای به عنوان یک ویژگی ماده بررسی می شود. همچنین در آینده نزدیک روش های دیگر فوق الذکر و با لحاظ کردن پارامتر دمای آزمون (دمای بالا و تا زیر صفر) در اهداف توسعه این آزمون در این مرکز می باشد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001

ISO 9001

روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 9001 با حضور 9 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.

دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری

  دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری

روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری SPC با حضور 13 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

  دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی با حضور 14 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

دوره آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها

  دوره آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها

روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 دوره آموزشی شناسایی و انتخاب فولادها با حضور 17 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت ها، پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار شد.
مشاهده آلبوم تصاویر

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top