<

آموزش درون سازمانی


آنلاين:11     چاپ

آموزش درون سازمانی

مرکز پژوهش متالورژی رازی برای اجرای ماموریت، دستیابی به چشم انداز، تداوم و تثبیت خط مشی های شرکت، ارتقای کارکنان و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود، آموزش های اختصاصی را بر اساس نیاز های شناسایی شده مشاغل موجود، طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرا می کند .
1- آموزش های عمومی
آموزش هایی که باید توسط کلیه کارکنان و در تمامی سطوح گذرانده شود، مانند : ماموریت، چشم انداز، خط مشی ها، اهداف و ارزش های شرکت، ساماندهی محیط کار، ایمنی و بهداشت کار، کار تیمی و حل مسئله در تیم، رفتار سازمانی و ارتباط موثر و ...
2- آموزش های تخصصی
ارائه آموزش هایی متناسب با نوع فعالیت، مسئولیت ها و شغل کارشناسان و سرپرستان آزمایشگاه ها و بخش ها مانند : کنترل فرایند آماری، کالیبراسیون عمومی، کار با تجهیزات آزمایشگاهی، آشنایی با استانداردهای آزمایشگاه های مربوطه ، آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17025
3- آموزش های در حین کار (OJT)
منظور از آموزش در حین کار این است که به فرد در ضمن انجام کار آموزش های عملی و نظری داده مى شود. این روش مناسب ترین راه براى آموزش دانش و مهارت هایى است که مى توان آن ها را در بازه زمانی مشخصی یاد گرفت.
4- آموزش های خود ارتقایی (SD)
این نوع آموزش از طریق مطالعه کتب، نشریات، مقالات و گزارش های علمی، فنی و اقتصادی به وسیله کارکنان صورت می پذیرد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top