• 1
  • 2
  • 3

آزمایشگاه عملکرد

بررسی خواص و مشخصات قطعات و یا مجموعه به طور معمول با انجام آزمون های پژوهشی استاتیکی نظیر آنالیز نمونه، آزمون پژوهشی کشش، متالوگرافی و غیره صورت گرفته و بر مبنای تجزیه و تحلیل نتایج می توان به مشخصات متالورژیکی نمونه دست یافت. معهذا در برخی موارد که عملکرد قطعه در شرایط واقعی کارکرد مد نظر باشد، نتایج این آزمون ها نمی تواند بطور کامل بیانگر نحوه رفتار قطعه در حین کارکرد آن باشد.

آزمون پژوهشی عملکرد قطعه به عنوان بهترین و کامل ترین آزمون پژوهشی جهت اطمینان از صحت عملکرد قطعه و یا مجموعه ها می باشد. ولی از آنجایی که عملکرد و دوام قطعه در شرایط واقعی کارکرد نیازمند صرف زمان طولانی تست می باشد، لذا می بایست با طراحی فیکسچرها و آزمون های پژوهشی خاص شرایطی را ایجاد نمود تا در زمان کوتاه تری بتوان آزمون پژوهشی را انجام داده و در عین حال نتایج آن بیانگر نحوه عملکرد قطعه در شرایط واقعی سرویس دهی باشد. در آزمایشگاه عملکرد و تست دوام مرکز پژوهش متالورژی رازی امکان انجام آزمون های پژوهشی عملکرد و دوام بر روی طیف وسیعی از قطعات و مجموعه ها فراهم آمده و علاوه بر آن طراحی آزمون های پژوهشی خاص برای بررسی عملکرد و ساخت تجهیزات و فیکسچر های مورد نیاز جهت انجام آزمون پژوهشی امکان پذیر می باشد. اعمال سیکل های حرارتی و برودتی، سیکل های اعمال فشار و تنش، نحوه رفتار و عملکرد قطعات تحت تنش های ثابت و سیکلی، اعمال گشتاور های متفاوت بر روی نمونه و بررسی تاثیر آن، اندازه گیری تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی پس از اعمال سیکل های کاری مختلف از جمله مواردی است که در این آزمایشگاه قابل اجرا می باشد.
اخبار آزمایشگاه عملکرد

اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی بر اساس استاندارد ASTM E84
اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی بر اساس استاندارد ASTM E84
آزمون آتش مواد ساختمانی، مقایسه رفتار سوختن مواد استفاده شده به عنوان مثال در دیوارها و سقف ها را شامل می شود. این آزمون با قرار گرفتن نمونه در موقعیت سقف کوره به طوریکه سطح مورد ارزیابی رو به پایین و در تماس مستقیم با منبع شعله است، انجام می شود. هدف از این آزمون، تعیین رفتار نسبی سوختن مواد با مشاهده گسترش آتش در طول نمونه می باشد. گسترش شعله و دانسیته (غلظت) دود، دو پارامتر مهمی هستند که در این آزمون ارزیابی می شوند. بررسی گسترش شعله و دانسیته دود نمونه آزمون با مقایسه با نتایج دو پارامتر مشابه حاصل از سوختن چوب بلوط و تخته ی فایبر- سمنت، صورت می گیرد. به منظور پاسخ به نیاز صنایع کشور مانند نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع ساختمانی، امکان انجام این آزمون بر روی نمونه ای به طول یک متر، عرض پانصد و هشت میلیمتر و ضخامت حداکثر ده سانتیمتر در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی فراهم آمده است.


نصب و راه اندازی چمبر رطوبت -  حرارت در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی

نصب و راه اندازی چمبر رطوبت - حرارت در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی
چمبر رطوبت – حرارت، مدل GT-7005-AT2 به منظور شبیه سازی گستره وسیعی از شرایط محیطی در بازه دمایی از منفی 20 الی 100 درجه سانتیگراد و بازه رطوبتی % 95 ̴ 30 و بر روی محدوده متنوعی از نمونه ها و محصول ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این تجهیز امکان آزمون نمونه در شرایط دمایی - رطوبتی مختلف در دو حالت رطوبت و دمای ثابت و نیز سیکل های رطوبت و حرارت فراهم شده است. از دیگر قابلیت های دستگاه فوق انجام آزمون های برودتی تا دمای منفی 20 درجه سانتیگراد می باشد. یکی دیگر از ویژگی های دستگاه تعبیه دریچه در جداره آن است. بدین ترتیب بررسی کارایی عملکردی تجهیزات و قطعات الکتریکی مانند قطعات مورد استفاده در خودرو یا صنایع دیگر با اعمال جریان/ ولتاژ در شرایط متفاوت دما و رطوبت، امکان پذیر شده است. این آزمون پژوهشی بر اساس استانداردهای متنوعی مانند استانداردهای ملی ایران ASTM، KES، EN، ISO و JIS و در صورت عدم وجود استاندارد بر اساس شبیه سازی شرایط واقعی کارکرد، قابل انجام می باشد.


دستگاه Taber

نصب و راه اندازی دستگاه سایش Taber (تبر/تابر) در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی
دستگاه سایش Taber مدل GT-7012-T به منظور آزمون سایش بر روی گستره وسیعی از نمونه ها و محصول ها شامل سنگ های طبیعی و مصنوعی، چرم، پلاستیک ها و لاستیک ها، انواع پوشش ها و رنگ، کاشی و سرامیک، پارچه و هر محصولی که به شکل صفحه ای باشد مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون پژوهشی بر اساس استانداردهای متنوعی مانند استانداردهای ملی ایران، ASTM، SAE، EN، ISO و JIS قابل انجام می باشد. از جمله مشخصات دستگاه اعمال نیرو با وزنه های 250، 500 و 1000 گرمی بوده و سرعت دوران صفحه گردان دستگاه به میزان 60 & 72 RPM قابل تنظیم می باشد.


آزمایشگاه عملکرد

اندازه گیری مدول برشی بیرینگ های الاستومری (نئوپرن ها) بر اساس استانداردهای AASHTO M 251 و BS EN 1337-3
پل های بزرگراه ها بر روی بیرینگ هایی قرار می گیرند تا نیروهای ناشی از جابجایی به علت خزش، انقباض و تغییرات یکنواخت دما در سازه کاهش یابد (شکل1).

به منظور برآورده ساختن نیاز شرکت های مهندسی، پیمانکاران و مشاورین اندازه گیری مدول برشی نمونه های مذکور مطابق با استانداردهای AASHTO M251 و EN 1337-3 برای نخستین بار در مرکز پژوهش متالورژی رازی به اجرا در آمد.
آزمون پژوهشی بر روی نمونه های سایز کامل (Full size) انجام پذیرفت (شکل2).

با تعیین نیروهای حاصل شده از آزمون پژوهشی و محاسبه سطح مقطع برش و بر اساس رابط G= ơ/Ƴ که در آن G: مدول برشی، ơ: تنش برشی و Ƴ: جابجایی افقی است، مقدار مدول برشی تعیین می شود. در صورتیکه مدول برشی اندازه گیری شده در محدوده پذیرش مشخص شده قرار داشته باشد نمونه در این آزمون پژوهشی تایید شده و در غیر آن صورت نمونه مردود خواهد بود.


آزمایشگاه عملکرد

بومی سازی و اجرایی شدن آزمایش مقاومت به شعله ی عایق های سازه های فولادی بر اساس UL-1709
با توجه به نیاز صنایع کشور بخصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به پوشش های عایقی ساختمانی (پوشش های پاششی) و متعاقب آن، نیاز به کنترل کیفیت و آزمون پژوهشی محصولات مختلف، در ماه های گذشته با پیگیری و پژوهش های صورت گرفته موفق به عملیاتی کردن آزمایش بررسی عملکرد پوشش های عایقی سازه ها بر اساس استاندارد UL 1709-2011-Small Scale شده ایم. این استاندارد که یکی از معتبر ترین استاندارد های عملکرد مواد عایقی مورد کاربرد در صنایع ساختمان و سازه های ساختمانی می باشد با شرایطی سخت گیرانه نسبت به عملکرد صحیح پوشش های عایق سازه ای آن ها را مورد بررسی قرار می دهد. در این آزمایش نیاز است محیطی هم دما با نرخ حرارت دهی مناسب ایجاد شود تا الزامات استاندارد برآورده شود. کوره مورد استفاده باید حتما قبل از انجام آزمون پژوهشی کالیبره شده تا نسبت به کنترل دما و شار حرارتی وارده به نمونه اطمینان حاصل شود. سپس نمونه به مدت دو ساعت در درجه حرارت 950 الی 1100 درجه سانتی گراد تحت شار حرارتی 208 کیلو وات بر متر مربع قرار میگیرد. عملکرد پوشش های عایقی زمانی تایید می شود که میانگین دمای داخل نمونه در بازه زمانی 50 الی 90 دقیقه ای از آغاز آزمون پژوهشی، از 538 درجه سانتی گراد تجاوز نکند.

Back to Top