• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مواد مرجع استاندارد

در چند دهه اخير استفاده از دستگاه های کوانتومتری جهت تعیین ترکیب شیمیایی انواع فلزات به صورت گسترده متداول شده است. تعیین مقدار دقیق عناصر براي كاربرد صحيح و دقيق فلزات در بسياري از موارد مورد نیاز است. وجود خطا در اندازه گیری مقدار عناصر موجود در یک نمونه  می تواند ضررهای زیادی را به دنبال داشته باشد. با توجه به تنظيم خارج شده دستگاه هاي كوانتومتري، این دستگاه ها نیاز به کالیبره شدن مداوم دارند. جهت کالیبره کردن دستگاه های کوانتومتری نیاز به نمونه های استاندارد متفاوت جهت تایید صحت و دقت اندازه گیری عناصر می باشد. لازم به ذکر است که مرکز پژوهش متالورژی رازی اولین و تنها تولید کننده این نمونه ها در داخل کشور می باشد. این مرکز قادر به تولید انواع نمونه های استاندارد پایه آهن (فولاد و چدن)، پایه آلومینیوم، پایه مس (برنج و برنز)، پایه روی و پایه نیکل با کیفیت بالا می باشد. یکی از خواص نمونه های استاندارد، همگن بودن عناصر موجود در کل نمونه است. در این مرکز بررسی هموژنیتی نمونه های استاندارد مطابق با استاندارد ASTM E826-1996 انجام می شود. هر کدام از نمونه های استاندارد تولید شده دارای یک گواهی نامه است. هر گواهی نامه شامل مقدار عناصر موجود در نمونه به همراه عدم قطعیت آن ها می باشد

Back to Top