• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

آزمایشگاه شیمی

طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا (uv – vis ) توسط اتم های خنثی و در حالت گازی است. در یک تجزیه جذب اتمی توسط دستگاه اتمیک ابزوربشن ، عنصر مورد اندازه گیری توسط شعله تبخیر می شود و به حالت عنصری کاهش می یابد و توسط این تکنیک دستگاه اتمیک ابزوربشن برای شناسایی کیفی و کمی انواع مختلف فلزات در تمام انواع مواد و محلول ها بکار برده می شود. حدود 30 عنصر به وسیله این دستگاه قابل اندازه گیری می باشد. دقت این تجهیز ppm می باشد. برای آنالیز با این دستگاه نمونه باید در اسید های معدنی حل شود ونهایتاً به دستگاه داده شود. برای هر عنصر نیاز به لامپ مخصوص آن عنصر می باشد. برای اندازه گیری عناصری مانند Au, Ag, Al, Mn, Sn, Zn, Cu, ... ازاین تجهیز استفاده میشود.
اخبار آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی مرکز پژوهش متالورژی رازی

افزایش دامنه کاری آزمایشگاه شیمی در رابطه با ترکیبات نفتی و روغن ها
به اطلاع مشتریان محترم می رساند مرکز پژوهش متالورژی رازی آزمون های روغن، ترکیبات نفتی و خنک کننده ها را به لیست آزمون های آزمایشگاه شیمی این مجموعه اضافه نموده است.
برای دریافت لیست آزمون‌ها به قسمت (آزمون های جدید شیمی و محیط زیست) مراجعه نمایید.


ICP

نصب و راه اندازی دستگاه ICP
دستگاه Optima 8000 ICP-OES آزمایشگاه شیمی و محیط زیست نصب و راه اندازی شده و آماده پذیرش خدمات مشتریان می باشد. اين روش بر مبنای استفاده از پلاسما به عنوان منبع تهيج جهت آناليز کمی و کيفی عناصر می باشد. در اين روش جرياني از گاز آرگون توسط يک ميدان مغناطيسی با فرکانس راديويی MHZ 40-27 يونيزه می شود و حرارتی نزديک به 10000 درجه کلوين توليد می کند. نمونه توسط يک نبولايزر به داخل پلاسمای آرگون پاشيده می شود و در دمای بالا نمونه تبديل به ذرات اتمی (يونی) می شوند و ايجاد نشر می کنند. ميزان نشر توسط دستگاه اندازه گيری می شود.

اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) یکی از مهمترین روش‌های دستگاهی آنالیز عنصری است. از این روش می‌توان برای اندازه‌گیری حدود 70 عنصر از جدول تناوبی در نمونه‌های مختلفی مانند نمونه‌های خاک، آب، فلزات، سرامیک‌ها و نمونه‌های آلی استفاده کرد. اساس این روش برانگیختگی الکترون‌های عناصر مختلف در محیطی به نام پلاسما و نشر نور بعد از حالت آسایش الکترونی است. از دستگاه ICP-OES به دلیل تطبیق‌پذیری و تکرارپذیری، می‌توان نتایجی با دقت و صحت بالا به دست آورد که با توجه به اهمیت و کاربردی بودن این روش، آموزش صحیح آن باعث درک بهتر و رفع مشکلات و انجام هر چه بهتر آنالیزها می‌شود.

محدوده کاربردی ICP-OES:
کاربردهای زمين شناسی: اندازه گيرس عناصر در نمونه هاس خاک، سنگ و رسوبات آبراهی، بعد از انحلال به کمک ذوب کننده ها يا اسيدها.
کاربردهای زيست محيطی: برای اندازه گيری عناصر فلزی در مقادير بسيار کم در نمونه های آبی، خاک و رسوبات، بعد از انحلال و انجام فرايند پيش تغليظ.

Back to Top