فهرست هزينه هاي آزمون هاي پژوهشي

به اطلاع مشتریان گرامی می رساند که تعرفه های آزمون ها و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی برای جلب رضایت مشتریان از ابتدای اردیبهشت سال 1395 تاکنون تغییر نکرده است.
لطفا به موارد زیر توجه نمایید :
- هزینه کلیه آزمون های پژوهشی بررسی علل تخریب، خوردگی، شکست، آزمون های پژوهشی غیر مخرب از قبیل RT، UT، PT، MT و آزمون های پژوهشی PQR و مهارت جوشکار پس از بررسی نمونه ها توسط کارشناس مشخص می گردد.
- در صورت انجام آزمون های پژوهشی در حضور، 25% به هزینه ها افزوده خواهد شد.
- در صورتی که سختی نمونه بسیار زیاد باشد، تعیین هزینه نمونه سازی کشش، خمش، ضربه بسته به نمونه و با توافق تعیین خواهد شد.


آزمايشگاه پليمر

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه كوانتومتري

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه متالوگرافي

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه خوردگي و پوشش

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه بررسي عملكرد

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه مكانيكي

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه كاني شناسي

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه شيمي و محيط زيست

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه دما بالا

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمايشگاه غیر مخرب

تعرفه سال های 1395 و 1396

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top